Norfolk Biodiversity Information Service Inventory list

Identifier Sort ascending Title Level of description Date Digital object
C/BI 1/1/18a-c Lepidoptera File 1980s
C/BI 1/1/4 Orthoptera File c 1939-1977
C/BI 1/1/5a-c Diptera File 1973-1986
C/BI 1/1/6 Homoptera File c 1939-1977
C/BI 1/1/8 Mecoptera File c 1939-1977
C/BI 1/1/10 Plecoptera File 1957-1972
C/BI 1/1/11 Ephemeroptera File c 1939-1977
C/BI 1/1/12 Box 6 Odonata Site Survey File 1968-1972
C/BI 1/1/21 Odonata site survey File 1988-1989
C/BI 1/1/25 Beetle distribution cards File 1980s
C/BI 1/3/1 Box 5 Marine Mollusca File c 1939-1977
C/BI 1/3/4 Box 5 Scaphopoda (marine) File c 1939-1977
C/BI 1/3/7 Box 5 Crustacea File c 1939-1977
C/BI 1/4 Box 6 Spiders, Pseudoscopions, Mites and Ticks Sub-series c 1939-1977
C/BI 1/5/3 Box 6 Field Records File nd [c 1979]
Results 1 to 15 of 705